Questions and offer


SEND ONLINE REPORT
 

 

 

For those who want to join now

TO THE ATTENTION AUDITORS!

 

    TO THE HEADS OF AUDIT ORGANIZATIONS AND INDEPENDENT AUDITORS, THE MEMBERS OF THE CHAMBER OF AUDITORS   Dear members of the Chamber of Auditors, We inform you that in accordance with the updated International Standards on Auditing, compiled during the audit of the fi ... continued

 

Newsline

 

2018-05-18 On may 17-18, 2018, in accordance with paragraph 3.9 of the Work Plan of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic for 2018, a seminar was held on the organization of upgrading of qualifications of quality control inspectors.


2017-10-03 With the joint organizational support of the Union of Azerbaijani Economists and the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic held in the international scientific-practical conference about term "The strategic road map of the economy of Azerbaijan: Accountability and transparency issues" IN September 2017, 21-23


2017-05-04 The "Agreement on Cooperation" was signed between the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and the International Training and Project Center


2015-06-04 С успехом прошел круглый стол «Внутренний контроль в условиях открытости»


2015-03-05 Cooperation between the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan is developing successfully


2013-10-01 The IV Eurasian Forum of accountants and auditors on topic of "INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT" was held on September 26-28, 2013


2013-09-27 A seminar on the topic of "Actual problems of audit quality control" was held at the Chamber of Auditors on September 25, 2013


2013-06-04 The delegation of the Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic attended an international scientific-practical conference on “Audit 20th anniversary: achievements and prospects” organized under the joint supervision of Auditors Chamber of Ukraine and Auditors Union of Ukraine


2013-05-22 The delegation of the Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic attended an international conference on “The forum of strategic direction of professional development” and “The adoption and application of the International Standards in the former Soviet Republics of Europe and Central Asia” with the support of IFAC, IAASB and IASB


 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

Poll

Do you need round tables, seminars, discussions arranged by the Chamber of Auditors?

 

Yes

No need

To some extent

Don’t know