Questions and offer


SEND ONLINE REPORT
 

 

 

For those who want to join now

PARTNERS    Local institutions

                                                    Local agencies that the Chamber of Auditors

                                                    of Azerbaijan Republic is in cooperation with

1. November 5, 2001
  Central Bank of the Republic of Azerbaijan and Azerbaijan Bank Training Centre — Protocol of agreement on joint activity;

2. June 16, 2003
  Azerbaijan State Economic University  agreement on cooperation;

3. June 25, 2003
  The Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan  Partnership agreement;

4. June 1, 2004
  Azerbaijan University of Architecture and Construction  contract of cooperation;

5.  May 25, 2005
  GRBS (``G&R Businnes Services``)  Partnership agreement;

6. April 5, 2010
  The Financial Monitoring Service under the Central Bank of the Republic of Azerbaijan  Memorandum of Understanding on cooperation in the field of struggle  against the legalization of  criminally obtained funds or other property and  financing of terrorism;

7. April 27, 2010
  National Confederation of Entrepreneurs (Employers`) Organizations of Azerbaijan Republic  cooperation agreement;

8. May 5, 2010
  The Anti-Corruption Department under General Prosecutor`s Office of the Republic of Azerbaijan  Memorandum of Understanding concerning cooperation in fighting corruption;

9. August 16, 2010
  State Committee of the Republic of Azerbaijan on Securities  Memorandum of Understanding on cooperation;

10. December 1, 2010
  Chamber of Accounts of the Republic of Azerbaijan  Memorandum of Understanding on cooperation;

11. December 17, 2010
  Azerbaijan University LLC  agreement on cooperation;

12. May 13, 2011
  Azerbaijan Bank Training Centre  Cooperation Agreement on a strategic partnership;

13. November 14, 2011
  GRBS  partnership agreement; (Temporarily stopped)

14. May 23, 2012
  Azerbaijan State Agrarian University  Cooperation Agreement;

15. June 7, 2012
  Business University  Cooperation Agreement;

16. August 3, 
2012 — Lankaran State University — Cooperation Agreement. 

17. December 04, 2013 - The Azerbaijan Association of Professional Financial Managers - Cooperation Agreement;

18. July 30, 2014 - GRBS - Partnership Agreement (temporarily suspended);

19.March 17, 2015 - The University of Tourism and Management - Cooperation Agreement;

20. October 23, 2015 - LLC "BARATTSON" - Memorandum of Understanding;

21.December 29, 2015 - The Azerbaijan Association of Accountants and Risk Professionals - Cooperation Agreement;

22. January 15, 2015 - Caucasus University - Cooperation Agreement;

23. November 11, 2016 - LLC CBS Language and Business Center - Cooperation Agreement;

 


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

Poll

Do you need round tables, seminars, discussions arranged by the Chamber of Auditors?

 

Yes

No need

To some extent

Don’t know