Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə

Üzeyir Fətiyev

Sərbəst auditor – sədr

Şahbaz Məmmədov

“Cavid Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr müavini

Qürur Abasov

“Business Finance and Audit” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Yasin Şirinov

Sərbəst auditor – üzv

Elşad Hacaliyev

Sərbəst auditor – üzv