Palatanın strukturu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI

 

 

 

 

 

Auditorlar Palatasının Şurası

Məşvərət Məclisi

Rəhbərlik

AP-nın üzvləri

İmtahan komissiyası

 

 

 

 

 

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Komitələr

Struktur bölmələr

- Sərbəst auditorlar

- Auditor təşkilatlar 

-Xarici auditor təşkilatları

-Fəxri üzvlər

- Assosiativ üzvlər 

 

 

 

I. Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə;

 II. Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə;

III. Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartları  üzrə komitə;

IV. Beynəlxalaq əlaqələr üzrə komitə;

V. Auditor təşkilatlarının inkişafına dəstək üzrə komitə;

VI. Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitə;

VII.  Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə
üzrə komitə

 VIII. Auditdə innovasiyaların tətbiqi və informasiya siyasəti üzrə komitə;

 IX. Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə;

X. Etika, mübahisələr və intizam komissiyası

1. Aparat
2.  Hüquqi təminat idarəsi
3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsi
4. İctimaiyyətlə əlaqə və informasiya şöbəsi
5. Rəqəmsal transformasiya və innovasiyaların tətbiqi idarəsi
6.Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi
7. Kadr hazırlığı şöbəsi
8. Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsi:
9. Xarici əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla iş şöbəsi
10. Təşkilati-texniki təminat şöbəsi.