Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitə

        Namiq Abbaslı

“ANR Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr

       Camal Həsənov

“Deloitte & Touche” MMC-nin Audit və əminlik üzrə direktoru – sədr müavini

         Elçin Cəfərov

“Azel - Audit” MMC-nin auditoru – üzv

   Nəsibə Muradxanova

“KPMC Audit Azərbaycan” MMC-nin auditoru – üzv

Elçin Əkbərov

“Consulting Group” MMC-nin auditoru – üzv

        Səftər Vəlizadə

Sərbəst auditor – üzv