Auditorlar Palatasının sədri,iqtisad elmlər doktoru,professor Vahid Novruzovun "AÇIQ HÖKUMƏT,FƏAL CƏMİYYƏT VƏ HƏRKƏSDƏN MƏSULİYYƏT" mövzusunda məqaləsi "Respublika" qəzetində dərc olunmuşdur.

08.03.2020-ci il  No 53, səhifə 6  http://www.respublica-news.az/images/pdf/2020.03.08.pdf