BNA-nın 2019-cu il ərzində auditini - “Nexia EA” KEÇİRƏCƏK

“Nexia EA” BNA-nın 2019-cu il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditini keçirəcək və maliyyə hesablarına audit rəyi verəcək.

Şirkətlə müvafiq müqavilə imzalanıb.

Müqavilənin dəyəri 40 min manatdır.