Sərbəst auditor Xaləddin Əliyevin rəyi

Sərbəst auditor Xaləddin Əliyevin rəyi ( 20 may 2020-ci il https://www.kaspi.az/file/pic/newspaper/2020-05-20.pdf )