Sərbəst auditor Abbasov Yaşar Çingiz oğlunun rəyi

"Amrah Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə verilən rəy (İqtisadiyyat qəzeti  12-18 mart 2020-ci il səhifə 7) ....

ABAK-Az Crowe MMC-nin Rəyi

"AzRe Təkrarsığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Rəyi (18 mart 2020-ci il RESPUBLİKA qəzeti) ....

SON NƏŞRLƏR