Video qalereya

 ....

Konfrans - 2019

"Qloballaşma şəraitində ölkənin milli strategiyasının prioritet istiqamətləri barədə: reallıqlar və perspektivlər" - Ziyad Səmədzadə "Vergi islahatlarının kölgə iqtisadiyyatına təsiri" - Mikayıl Cabbarov "Dünyada kölgə iqtisadiyyatı: Biz nə bilirik (bilmirik)" - Friedrix Şnayder "Qeyri-formal məşğulluğun azaldılması" - Sahil Babayev (A....

Sərəncam 2020

> №1/10, 31.03.2020 Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın 2020-ci il 30 mart tarixli məlumatına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının üzərinə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməs....

2012-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1. ``Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat haqqında`` QAYDALAR (№ 238/4, 18.12.2012) 2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü illər üzrə iş planının 5.5-ci və Palata Şurasının 2012-ci il üzrə iş palnının 29-cu ``Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin həy....

2013-cü il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlamalarının risk qiymətləndirilməsi əsasında təyin edilməsinə dair TƏLİMAT (№ 248/2, 19.12.2013 - ş/q yüklə) 2. Auditor xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasına dair TƏLİMAT (№ 248/3, 19.12.2013 - ş/q ....

2015-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1. “Iqtisadi islahatlarin sürətləndirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarin auditorlar və müvafiq qurumlar qarşisinda yaratdiği öhdəliklər” (METODİK GÖSTƏRİŞ) 2. Sərbəst auditorlarin, auditor təşkilatlarinin və xarici auditor təşkilatlarinin filiallarinin (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarimillik (i....

2016-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1.Beynəlxalq Audit Standartlarının təbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsinə dair HESABAT (№ 282/2 05.12.2016) 2. "Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında Təlimat" layihəsinin müzakirəsinə dair TƏLİMAT (№ 279/3 30.09.2016) 3.  Sahəvi Audit proqramları 4. M....

2017-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə (MİNUMUM HƏDDLƏR) ....

2018-ci il üzrə Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

1.Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəasit" barədə  (METODİK VƏSAİT) (№ 306/2 11.12.2018) ....

Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

2018 2017 2016 2015 2013 2012 ....

Palatanın 2019-cu il üzrə komitələri

Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitə Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə Auditor təşkilatlarının inkişafına dəstək üzrə komitə Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitə Şəffaflığın təminatı, dempinq və h....

Şura qərarları 2020-ci il

> № 318/1, 17.03.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə   > № 318/2, 17.03.2020 Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2019-cu il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə   > № 318/3, 17.03.2020 Azərbaycan dilinə tərcümə e....

SON NƏŞRLƏR