Вопросы и предложение


ОТПРАВЬ ОНЛАЙН ОТЧЕТ
 

 

 

Для новых желающих присоединиться

Отчёт о деятельности ПА    

            -2019
         
          - ПЛАН РАБОТЫ Палаты Аудиторов на 2019        


          - 2018


         - Годовой отчет Палаты Аудиторов - 2017

         - 
ПЛАН РАБОТЫ Палаты Аудиторов на 2018 
         

 


          -  2017

          - ПЛАН РАБОТЫ Палаты Аудиторов на 2017

          - 
Годовой отчет Палаты Аудиторов - 2016


            2016

            -  Годовой отчет Палаты Аудиторов - 2015           - 
2015
  

            - Годовой отчет Палаты Аудиторов - 2014 
          
            -
 ПЛАН РАБОТЫ Палаты Аудиторов на 2015-2017


            - ПЛАН РАБОТЫ Совета Палаты Аудиторов на 2015

            - Финансовый отчет Палаты Аудиторов - 2014


   

 

 


 

 

           - 2014

            - Годовой отчет Палаты Аудиторов - 2013 

            - ПЛАН РАБОТЫ Палаты Аудиторов на 2014-2016

            - ПЛАН РАБОТЫ Совета Палаты Аудиторов на 2014
 
            - Финансовый отчет Палаты Аудиторов - 2013

            - Концепция развития аудиторских услуг в Азербайджанской Республике

            - ПЛАН РАБОТЫ по контролю качества аудиторских услуг на 2014               - 2013

            - 
Годовой отчет Палаты Аудиторов

            -
 План работы Палаты аудиторов


            - Финансовый отчет Палаты Аудиторов

            - Проект Концепции развития аудиторских услуг в Азербайджанской
              Республике (на 20.08.2013)                 2012

              - 
План Действий контроля качества аудиторских услуг, которые будут
                предоставляться в течение 2013-го года в Азербайджанской
                Республике            

    
   


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəОПРОС

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

ФОРУМ

Как вы считаете, есть ли необходимость в проведении круглых столов, семинаров, обсуждений, которые организовываются со стороны Палаты Аудиторов?

 

Да есть

Нет необходимости

В определенной степени

Не знаю