MÜRACİƏTLƏR


ONLİNE HESABAT GÖNDƏR
 

 

 

Yeni qoşulmaq istəyənlər üçün

QANUNVERİCİLİK    Palatanın normativ-hüquqi sənədləri

          Palatanın normativ-hüquqi sənədləri 
                            
                          2018-ci il

1.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəasit" barədə  (METODİK VƏSAİT)  (№ 306/2 11.12.2018)

                                2017-ci il
           
1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə (MİNUMUM HƏDDLƏR)

 

 
                                   2016-cı il

1.Beynəlxalq Audit Standartlarının təbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsinə dair HESABAT (№ 282/2 05.12.2016)

 


2Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında Təlimat” layihəsinin müzakirəsinə dair 
TƏLİMAT (№ 279/3 30.09.2016)

3.  Sahəvi Audit proqramları

4. Mühasiblər üçün beynəlxalq etika məcəlləsi

 


                                 2015-ci il
 
1. 
“Iqtisadi islahatlarin sürətləndirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarin auditorlar və müvafiq qurumlar qarşisinda yaratdiği öhdəliklər” (METODİK GÖSTƏRİŞ)

  

2. Sərbəst auditorlarin, auditor təşkilatlarinin və xarici auditor təşkilatlarinin filiallarinin (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarimillik (illik) hesabat formasina və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair  (TƏLİMAT), ƏLAVƏ (1), (2), (3)( № 266/3, 25.12.2015 )


3.
Auditin aparılması və sənədləşdirilməsinə dair TƏLİMAT (№ 267/7, 20.10.2015)

 
4. ``Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında`` Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının QANUNU 
- ``Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında`` Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə`` Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 24 fevral tarixli 1209-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin SƏRƏNCAMI


 

 


                             2013-cü il


1. 
Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlamalarının risk qiymətləndirilməsi əsasında təyin edilməsinə dair TƏLİMAT (№ 248/2, 19.12.2013 - ş/q yüklə)


2. Auditor xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasına dair TƏLİMAT (№ 248/3, 19.12.2013 - ş/q yüklə)

3. 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası əməkdaşlarının etik davranış QAYDALARI (№ 248/4, 19.12.2013)

 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  Aparatı haqqında ƏSASNAMƏ (21.01.2013)


5. 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat İdarəsi haqqında ƏSASNAMƏ (21.01.2013)


6. 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  Auditin təşkili və tənzimlənməsi İdarəsi haqqında ƏSASNAMƏ (21.01.2013)

 
7. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr İdarəsi haqqında ƏSASNAMƏ (21.01.2013)


8. 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Maliyyə və təsərrüfat İdarəsi haqqında ƏSASNAMƏ (21.01.2013)


9. 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Analitik informasiya və təhlil şöbəsi haqqında ƏSASNAMƏ (21.01.2013)

 

 


 


 
                                                       2012-ci il
 
1. ``
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat haqqında`` QAYDALAR (№ 238/4, 18.12.2012)

 

 


2. 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü illər üzrə iş planının 5.5-ci və Palata Şurasının 2012-ci il üzrə iş palnının 29-cu ``Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi`` barədə A R A Y I Ş (№ 236/5, 16.11.2012)

3. 
Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə QAYDA (№ 233/1, 17.07.2012)

4. Tikinti təşkilatlarında audit aparılmasına dair PROQRAM (№ 233/3, 17.07.2012)
 
5. Sərbəst auditorın gündəliklərinə dair hesabatlarının elektron qaydada hazırlanması, göndərilməsi, təqdim edilməsi və işlənilməsi haqqında T Ə L İ M A T (№ 233/5, 17.07.2012
 

6. Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabat formasına və ona əlavəyə dəyişlik edilməsinə dair TƏLİMAT  (№ 214/7, 14.12.2010)

7. Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının filialları (və ya nümayəndəlikləri) tərəfindən tərtib edilmiş onların fəaliyyətlərini əks etdirən yarımillik (illik) hesabatların və ona əlavənin Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının elektron ünvanına göndərilməsinə dair TƏLİMAT  (№ 226/5, 20.12.2011)

 

8. Auditor adı almaq üçün İmtahanların keçirilməsi QAYDALARI (№ 221/6, 30.06.2011)

 

9. Auditor adı almaq üçün Auditorlar Palatasının İmtahan Komissiyası haqqında  ƏSASNAMƏ (№ 221/7, 30.06.2011)


10. Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) Hesabat formasına və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair TƏLİMAT (№ 214/7, 14.12.2010)

 

11. Auditorların Peşə Etikası Komitəsi haqqında  ƏSASNAMƏ  (№ 213/2, 02.11.2010)

 

12. Palata üzvləri tərəfindən Etika məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsini təmin etmək üçün monitorinq aparılması üzrə  QAYDA  (№ 212/4, 12.10.2010)

 

13. Sərbəst auditorun (auditor təşkilatının) fəaliyyətinin yoxlanılmasına dair  BİLDİRİŞ №1 (№ 212/5, 12.10.2010)

 

14. ``Cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında`` Azərbaycan Respublikası qanununun auditorlar qarşısında yaratdığı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində auditorların fəaliyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarətin təşkili üzrə  METODİK GÖSTƏRİŞ  (№ 212/6, 12.10.2010)

 

15. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin hüquq və vəzifələri haqqında  ƏSASNAMƏ  (№ 212/9, 12.10.2010)

 

16. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən audit aparılmasına assistentlərin (auditor köməkçilərinin) cəlb edilməsi barədə  (№ 212/9, 12.10.2010)

 

17. Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətlərinin, onların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin audit standartlarına və mövcud qanunvericilik aktlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair nümunəvi hesabat formasının tərtib edilməsi barədə  QAYDA (№ 211/3, 26.08.2010)

 

18. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin ƏSASNAMƏSİ  (№ 210/2, 05.08.2010)

 

19. Auditorların ixtisas artırılması QAYDALARI (№ 208/5, 20.04.2010)

 

20. Auditorlar Palatasının ixtisasartırma komissiyası haqqında ƏSASNAMƏ  (№ 208/6, 20.04.2010)

 

21. Beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinin həyata keçirilməsi haqqında (№ 206/7, 30.12.2009)

 

22. Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər barədə (№ 143/1, 28.12.2004)

 

23. ``Azərbaycan Respublikasının Fəxri auditoru`` adı haqqında ƏSASNAMƏ (№ 136/2, 20.08.2004)

 

24. «Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Fəxri fərmanı» haqqında  (№ 136/3, 20.08.2004)

 

25. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının fəaliyyətinin yoxlanılmasına dair  METODİK GÖSTƏRİŞ (№ 132/5, 31.05.2004)

 

26. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının xüsusi təqaüdü haqqında  ƏSASNAMƏ  (№ 128/8, 03.03.2004)

 

27. Sərbəst auditorların fəaliyyətini əks etdirən gündəliyin tərtib edilməsinin MÜVƏQQƏTİ QAYDASI  (№ 119/2, 13.11.2003)

 

28. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün hüquqi və fiziki şəxslərə Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş lisenziyanın müddətinin uzadılması haqqında  ƏSASNAMƏ  (№ 118/2, 23.10.2003)

 

29. Auditorların Peşə Etikası Komissiyası haqqında ƏSASNAMƏ  (№ 112/2, 21.05.2003)


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

FORUM

Auditor Palatası tərəfindən təşkil olunan dəyirmi masalara, seminarlara, müzakirələrə ehtiyac duyursunuzmu?

 

bəli

bilmirəm

müəyyən qədər

ehtiyac yoxdur