AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNLARI

 

1. Auditor xidməti haqqında

2. ``Auditor xidməti haqqında`` Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə

3. ``Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında`` ƏSASNAMƏ

4. İnvestisiya fondları haqqında

5. Fərdi məlumatlar haqqında

6. Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında

7. "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında"

8. Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və ``Sığorta haqqında`` Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə

9. Sığorta fəaliyyəti haqqında

10. Daxili audit haqqında

11. Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında

12. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında

13. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında

14. Mühasibat uçotu haqqında

15. Banklar haqqında

16. ``Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında`` Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

17. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında

18. Kredit ittifaqları haqqında

19. Prokurorluq haqqında

20. Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında

21. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

22. Auditor fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

23. Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında

24.“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

25. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

26. “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

27. Lisenziyalar və icazələr haqqında

28. “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

29. “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

30. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

31. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

32. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

33. “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

34. Qiymətli kağızlar bazarı haqqında

35. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

36. “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

37. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

38. “Siyasi partiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

39. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

40. "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

41. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

42. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

43. “Siyasi partiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

44.  “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə

45. İnvestisiya fondları haqqında

46. “Auditor xidməti haqqında”, “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavə edilməsi haqqında

47. Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında

48. Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında

49. Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında

50. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 

51. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( 1.4.3 maddə )

52. Azərbaycan Respublikasının bir sıra qanunvericilik aktlarına müstəqil auditlə bağlı edilmiş dəyişikliklərə dair şərhlər

53. Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər

54. Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsi barədə ŞƏRH