Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə

Komitənin ƏSASNAMƏSİ

 

Nəcəf Talıbov

Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri, “TNM Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr

Elmira Behbudova

Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi –sədr müavini

Nazim Axundov

Sərbəst auditor – üzv

Nərgiz İbrahimova

“Deloite & Toucher”MMC-nin Deloite Akademiyasının rəhbəri – üzv

Nəsibə Muradxanova

“KPMC Audit Azərbaycan” MMC-nin Audit departamentinin partnyoru, auditor – üzv

Adıgözəl Musayev

Sərbəst auditor – üzv

İlham Süleyman

“İmdad Audit” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Azad Sadıxov

“FCHAİN Audit” MMC-nin auditoru – üzv

Davud Məmmədov

“Davud Mamedov” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Abbasəli Qurbanov

 “Analitik - Audit Konsaltinq” MMC-nin direktoru, auditor – üzv