Beynəlxalq Audit Standartları üzrə komitə

Komitənin ƏSASNAMƏSİ

 

Namiq Abbaslı

“ANR Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr

Səftər Vəlizadə

“SR Audit Solutions” MMC-nin direktoru, auditor – sədr müavini

Elçin Cəfərov

“Garant Audit Azərbaycan” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Nəsibə Muradxanova

“KPMC Audit Azərbaycan” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Elçin Əkbərov

“Consulting Group” MMC-nin auditoru – üzv

Kamal Məmmədov

“Proqress Audit” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Elşad Hacaliyev

Sərbəst auditor – üzv