Auditorlar Palatasında 2023-cü il yanvar ayı üzrə görüləcək işlər barədə

 

                                                          YANVAR – 2023

                                            İcrası nəzərdə tutulan işlər barədə

 

Sıra

№-si

Tədbirin adı

İcra

müddəti

Məsul

İcraçılar

1.2.8

Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində auditin aparılmasına dair metodik bazanın yaradılması

Yanvar

Q.Əhmədov

 

1.3

 

Auditorların bağladığı müqavilələrin məbləğlərinin və müqavilə üzrə verilmiş rəylərin operativ təhlili və təkliflərin təqdim edilməsi

Hər ay

Q.Əhmədov

V.Cavadov

Z.Almazov

R.Cəfərli

4.1

2022-ci ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin   hazırlanması

Yanvar

 

 

Q.Əhmədov

V.Rəhimov

 

 

4.4

 

Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması, eləcə də terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin  qiymətləndirilməsi, müəyyən edilmiş risklərə uyğun olaraq həyata keçirilmiş nəzarət yoxlamaları barədə ətraflı məlumatın hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi

 

İldə iki dəfə

 (15 yanvar və 15 iyul tarixlərində)

E.İbrahimov

V.Rəhimov

Z.Almazov

5.5.8.

Maliyyə hesabatları üzrə nümunəvi audit faylının təqdimatı

Yanvar

 

V.Rəhimov

8.2.4

“Azərbaycan qanunvericiliyində yeniliklər və onların auditə təsiri” mövzusunda seminar

Yanvar

E.İbrahimov

8.2.5

“2022-ci il üçün maliyyə hesabatlarının auditinin xüsusiyyətləri və auditor hesabatlarının hazırlanmasında beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi məsələləri” mövzusunda seminar

Yanvar

N.Talıbov

V.Rəhimov

8.2.6

“Sahibkarlara və potensial investorlara düzgün iqtisadi qərar qəbul etməyə imkan verən auditor hesabatlılığı” mövzusunda ictimai müzakirənin təşkili

Yanvar

N.Talıbov

E.Behbudova

8.4

Sorğu məlumat kitabçasının hazırlanması və nəşri

Yanvar

M.Hüseynova

N.İsmayılov

9.1

Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar haqqında məlumatların yenilənməsi və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi

Yanvar, mütəmadi

V.Cavadov

N. İsmaylova

Z.Almazov

10.1

Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının hazırlanıb təqdim edilməsi

10 yanvar tarixinədək

Q.Bayramov

E.İbrahimov

10.2

Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2022-ci il üzrə iş fəaliyyətinin yekununa dair hesabatlarının hazırlanması

Yanvar ayının 15-dək

Struktur Bölmələrin Rəhbərləri

10.5

Auditorlar Palatasında daxili auditin həyata keçirilməsi

İl ərzində

(Hər ay hesabat təqdim edilməklə)

N.Quliyeva

(8.2.4.)

“Azərbaycan qanunvericiliyində yeniliklər və onların auditə təsiri” mövzusunda Seminar

 

11 yanvar

E.İbrahimov

(8.2.5)

 

“2022-ci il üçün maliyyə hesabatlarının auditinin

xüsusiyyətləri və auditor hesabatlarının hazırlanmasında beynəlxalq audit standartlarının

tətbiqi məsələləri” mövzusunda Seminar

17 yanvar

N.Talıbov

V.Rəhimov

 

(5.5.8)

 

“Qabaqacıl auditorların və auditor təşkilatlarının

nümayəndələrinin aparmış olduqları auditlərin tədris vəsaiti kimi müvafiq proqrama salınmaqla

auditorlara metodiki dəstəyin göstərilməsi” mövzusunda - Maliyyə hesabatları üzrə  nümunəvi audit faylının təqdimatı (Ustad dərsi)

 

25 yanvar

V.Rəhimov

E.Behbudova

 

(1.2.8)

 

Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində

auditin aparılmasına dair metodik

bazaya dair (Dəyirmi masa)

 

31 yanvar

Q.Əhmədov