Elm, innovasiyaların tətbiqi və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə

Komitənin ƏSASNAMƏSİ

Nəcəf Talıbov

Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri, “TNM Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr

Fəxri Mustafayev

“PraysVoterhausKupers Audit Azərbaycan” MMC-nin audit üzrə partnyoru – sədr müavini

Nəsibə Muradxanova

“KPMC Audit Azərbaycan” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Qoşqar Əhmədov

Auditin innovativ inkişafı, operativ tənzimləmə və keyfiyyətin idarə edilməsi idarəsinin rəisi – üzv

Namiq Abbaslı

“ANR Audit” MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Məmməd Allahverdiyev

“Consulting Service of Baku” MMC-nin auditoru- üzv

Eldar Təhməzov

"AZƏRUÇOT" MMC-nin direktoru, auditor – üzv

Anar Bayramov

“MAC and Smith Azerbaijan” MMC-nin  direktoru-auditor – üzv

Samir Əsədullayev

“Baltik Kaspian Audit” MMC-nin direktoru-auditor – üzv