Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 27 iyul tarixli 1/21 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planının 2.16-cı bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanıb nəşr olunmuş “Faktlar” kitabı haqqında qısa məlumat.

Kitabda 1996-2021-ci illərdə Auditorlar Palatasının Azərbaycanda auditin inkişafında baş vermiş ən önəmli faktlar barədə yığcam məlumat verilir. “Faktlar” kitabında 1996-cı ildən bu günə kimi Auditorlar Palatası tərəfindən təşkil edilmiş beynəlxalq konfranslar, dövlət tədbirləri, simpoziumlar və s. önəmli tədbirlər haqqında məlumatlar əks edilmiş və onlara dair şəki....