Vəliyev İlqar Əflatun oğlu

1973-cü il mayın 11-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Maddi ehtiyatların idarə edilməsi və istehsalat vasitələrinin topdan satış ticarətinin təşkili” ixtisasını bitirmişdir. İqtisadiyyat üzrə elmlər magistridir. 2006-cı il yanvarın 30-dan ABŞ-ın Lisenziyalı İctimai Mühasibidir (CPA). 2007-ci il yanvarın 29-....

Talıbov Nəcəf Musa oğlu

Talıbov Nəcəf Musa oğlu 1956-cı il dekabrın 16-da Qazax şəhərində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1999-cu ildən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvüdür. 2000-ci ildən Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun (İİA) üzvüdür. 2005-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Respubl....

Soltanov Qulu Mehbalı oğlu

1952-ci il oktyabrın 2-də Zərdab rayonunda anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmişdir.  1996-cı il avqustn 23-dən hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəaliyyətini davam etdirir. 2012-ci ildə Auditorlar Palatasının “Fəxri auditor” adına layiq görülmüşdür. 2016-cı il t....

Rəhimov Vəli Rəhim oğlu

1965-ci il martın 4-də anadan olmuşdur. Leninqrad İİ-nun Bakı filialını Maliyyə-kredit ixtisası üzrə bitirmişdir. 1996-cı il avqustun 12-də Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Maliyyə departamentinə baş mühasibin müavini vəzifəsi ilə fəaliyyətə başlamışdır. 1996-cı il avqstun 16-da Maliyyə departamentinin direktoru-baş mühasib vəzifəsinə keçirilmişdir. 2005-....

Rəhimova Nigar Məmməd qızı

1940 il iyulun 31-də Gəncə şəhərində (keçmiş Kirovabad) anadan olmuşdur. 1965-cu ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin “ Xalq təsərrufatının planlaşdırılması” fakültəsini bitirmiş və “İqtisasçı” ixtisasına yiyələnmişdir. 1993-1996 cı illərdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzdində "Azəraudit" Mərkəzində baş ....

Əliyev Fuad Eyyub oğlu  

1967-ci il aprelin 17-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə  D. Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrufatı inistitutunun  İstehsalat və xidmət  sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fakültəsini, 2000-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin İstehsalat və xidmət  sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fakültəsini bi....

Əliyev İbiş Müseyib oğlu

1949-cu il  sentyabrın 5-də Ağdam rayonunda anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Ağdam rayon Kənd Təsərrufatı texnikomunun "Əmtəəşunaslıq" fakültəsini bitirmiş, 1981-ci ildə Moskva şəhərində Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqının Ali məktəbini bitirərək "Əmək üzrə iqtisadçı" ixtisasını almışdır. 2006-cı il dekabrın 8-dən hal-hazıradək sərbəst auditor kimi fəali....

Cəfərov Altay Mürsəl oğlu

1974-cü il mart 3-də Qəbələ rayonunda anadan olmuşdur. 2010-cu ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir.  25 iyun 2001-ci ildən hal-hazıradək Sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərir. 2014-cu ildən Palata Şurasının üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 04 aprel tarixli 1934 nömrəli Sərə....

Bağırov Əlimuxtar Balağa oğlu

1963-cü il iyunun 9-da Lerik rayonunda anadan olmuşdur. 1984-cü ildə D. Bunyatzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun "Maliyyə-kredit" fakültəsini bitirmişdir. 1996-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında auditor, Auditor Xidməti Departamentində direktor müavini, 2 saylı auditor təşkilatında direktor müavini vəzifələrində işləmişdir....

Abbaslı Namiq Rasim oğlu

1971-ci il  aprelin 25-də Tovuz rayonunda anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun "İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi" fakültəsini bitirmişdir.  2000- il yanvarın 5-də sərbəst auditor kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2002-ci və 2007-ci illərdə Auditorlar Palatası tərəfindən sərbəst auditorlar arasında keçirilmiş müsa....

Abbasov Maarif Qurban oğlu

1953-cü il noyabrın 14-də Ucar rayonunun Çiyni kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Hüquq” fakültəsini bitirmişdir. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fakultəsini bitirmişdir. 1996-cı il mayın 16-da Azərbay....

Namazəliyev Yaşar Adil oğlu

1949-cu il martın 9-da Füzuli rayonunda qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Dadaş Bunyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun «Maliyyə və kredit» ixtisası üzrə bitirmişdir. 1993-cü ilin yanvar ayında Azərbaycan Respubliası Maliyyə Nazirliyi nəzdində Təsərrüfat hesablı Auditor Mərkəzinin (Azeraudit) direktoru işləmişdir. Respu....